امین رنجبر

سمت: مدیر عامل

پیشینه:

سوابق تحصیلی:

گواهینامه‌های حرفه‌ای: اصول بازار سرمایه

الهام مرادی

سمت: مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان آبان

پیشینه: مدیر سبدگردانی کارگزاری آبان

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

گواهینامه‌های حرفه‌ای: مدیریت سبد اوراق بهادار یا ارزشیابی اوراق بهادار، تحلیل گری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه

هانی جمالی

سمت: تحلیلگر شرکت سبدگردان آبان

پیشینه: معامله گر ابزار مشتقه

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی مالی

گواهینامه‌های حرفه‌ای: تحلیل‌گری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه

سارا ترابی

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی: کارشناس حسابداری

گواهینامه‌های حرفه‌ای:

زهراسادات محمدی

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی:

شهرزاد راشدی

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

فاطمه متدین

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی:

عاطفه گنگری

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی: کارشناس حسابداری

مرتضی غلامی

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی:

فریبا ثادات راثی ورعی

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی:

بهروز معروفی

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی:

ناروش قلیچ‌خانی

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی:

مرضیه عاشوری

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی: کارشناس حسابداری

مریم بیات

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی: کارشناس حسابداری

خانم اسکندی

سمت:

پیشینه:

سوابق تحصیلی: