اکثر منابع صندوق یکم آبان در سهام شرکتها سرمایه گذاری می گردد و به همین دلیل سرمایه گذاری در این صندوق به علت نوسانات بازار سهام از ریسک بالاتری برخوردار است. درصورتی که علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار سهام می باشید ولی تخصص و فرصت لازم را ندارید این صندوق گزینه مناسبی برای شما می باشد.

سرمایه گذاری غیر حضوری
سرمایه گذاری با تعیین وقت قبلی

 

ویژگی های صندوق

 

 

نوع صندوق: سهامی
پرداخت سود: ندارد
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان
سطح ریسک: بالا
ترکیب مجاز دارایی: حداقل ۷۰ درصد در بازار سهام و مابقی در اوراق با درآمد ثابت و یا سپرده های بانکی
کل خالص ارزش دارایی ها (در تاریخ ۲۰ / ۰۸ / ۱۳۹۷): ۶۲۶۴۱میلیون ریال

 

سرمایه گذاری در صندوق

 

در صورت علاقمندی به سرمایه گذاری در این صندوق، به دو روش زیر می توانید اقدام نمایید:

غیر حضوری

صدور از طریق سامانه صدور و ابطال الکترونیکی صندوق به آدرس aban.aban.net

حضوری

صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در دفتر مرکزی آبان نیز انجام می گردد.


شماره حساب بانکی

تجارت
شعبه: تخصصی بورس – ۱۰۴۳
شماره حساب: ۱۰۴۴۵۶۲۹۴
کد شبا : IR ۰۵۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۴۵۶۲۹۴
به نام:صندوق یکم آبان


جهت اطلاعات بیشتر می توانید با واحد ارتباط با مشتریان به شماره های ۴٢١۵١١۵١ و ۴٢١۵١۴۵۶ تماس بگیرید .

 

 

مراحل سرمایه گذاری

صدور واحدهای سرمایه گذاری
• ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
• معرفی حساب بانکی نزد بانک ها یا موسسات مالی
• تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار و فرم درخواست صدور به همراه ارائه فیش واریزی
• تعیین تعداد واحدهای سرمایه گذاری دو روز کاری پس از ارائه درخواست
• صدور گواهی سرمایه گذاری

ابطال واحدهای سرمایه گذاری
• ارائه اصل گواهی سرمایه گذاری به همراه مدرک شناسایی
• تکمیل فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
• تعیین مبلغ ابطال دو روز کاری پس از ارائه درخواست
• واریز وجه به حساب سرمایه گذار حداکثر هفت روز کاری