kosar

صندوق کوثر یکم، صندوقی با ریسک پایین سرمایه گذاری است و برای سرمایه گذارانی که هدف آنها دریافت عایدی ماهانه با نرخ مشخص می باشد طراحی شده است. منابع این صندوق اکثرا در دارایی های مالی با درآمد ثابت سرمایه گذاری می گردد و سرمایه گذار می تواند در هر زمان نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود و دریافت وجه حاصل از آن اقدام نماید.

 

ویژگی های صندوق

 

 

نوع صندوق: درآمد ثابت با پیش بینی سود
پیش بینی سود: ۱۶ تا ۲۲ درصد سالانه
پرداخت سود: ماهانه
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان
سطح ریسک: پایین
ترکیب مجاز دارایی: حداقل ۷۵ درصد در اوراق و یا سپرده های بانکی و حداقل ۵ درصد در بازار سهام
کل خالص ارزش دارایی ها (در تاریخ ۲۰ / ۰۸ / ۱۳۹۷): ۶۲۶۵۹میلیارد ریال

 

سرمایه گذاری در صندوق

 

در صورت علاقمندی به سرمایه گذاری در این صندوق، به سه روش زیر می توانید اقدام نمایید:

از طریق دفتر مرکزی آبان

صدور واحدهای سرمایه گذاری در دفتر مرکزی آبان نیز انجام می گردد.


شماره حساب بانکی

موسسه مالی اعتباری کوثر
شعبه: مستقل کیش
شماره حساب: ۱۷۱۱۰۰۲۰۲/۴۳
کد شبا : IR ۸۱-۰۷۳۰-۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۱۱۰-۰۲۰۲-۴۳
به نام:صندوق کوثر یکم


جهت اطلاعات بیشتر می توانید با واحد ارتباط با مشتریان به شماره های ۴٢١۵١١۵١ و ۴٢١۵١٢۵٢ تماس بگیرید .

 

مراحل سرمایه گذاری

 

صدور واحدهای سرمایه گذاری
• ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
• معرفی حساب شتاب نزد موسسه اعتباری کوثر
• تکمیل فرمهای مشخصات سرمایه گذار و درخواست صدور به همراه ارائه فیش واریزی
• تعیین تعداد واحدهای سرمایه گذاری دو روز کاری پس از ارائه درخواست
• صدور گواهی سرمایه گذاری

ابطال واحدهای سرمایه گذاری
• ارائه اصل گواهی سرمایه گذاری به همراه مدرک شناسایی
• تکمیل فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
• تعیین مبلغ ابطال دو روز کاری پس از ارائه درخواست
• واریز وجه به حساب سرمایه گذار حداکثر هفت روز کاری پس از ابطال