روش‌های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار به شرح موارد زیر می‌باشد:

تحلیل بنیادی اجمالی

در تحلیل بنیادی اجمالی، تصویر کلی از حال و آینده شرکت ارائه میشود و سرمایه گذار می تواند در زمان کوتاهی به اهم موارد تاثیرگذار و با اهمیت آن شرکت دست یابد.

تحلیل بنیادی جامع

تحلیل بنیادی جامع به منظور بررسی تفصیلی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. این گزارش شامل بررسی جایگاه شرکت در صنعت، بازار فروش محصولات، صورت های مالی، محرک های اصلی، پتانسیل ها، مخاطرات پیش رو ، پیش بینی سودآوری آتی و می باشد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فارغ از مسائل بنیادی، تنها بر عملکرد قیمتی سهام شرکت متمرکز است. در این نوع تحلیل با بررسی روند قیمتی گذشته، حرکت سهم در آینده پیش بینی می گردد.

تحلیل صنایع

این گزارش تحلیلی با استفاده از مدل های کارآمد تحلیل صنایع تهیه و ارائه میگردد. به این منظور فضای داخلی و بین المللی، پتانسیل ها، مخاطرات و مهمترین عوامل تاثیر گذار بر صنعت مورد نظر بررسی و چشم اندازی از مسیر حرکتی آن ارائه می گردد.