Chat with us, powered by LiveChat

 

از افراد واجد شرایط زیر جهت پیوستن به خانواده بزرگ آبان دعوت به همکاری می نماییم.

 


تحلیلگر بازار سرمایه

تحلیلگر صنایع و شرکت ها، مسلط به کاربری نرم افزارهای تخصصی و آشنا به ارزشگذاری شرکت ها

کارشناس سبدگردانی

دارای مدارک حرفه ای بازار سرمایه