Chat with us, powered by LiveChat

 

شرکت سبدگردان آبان :


۱- به هیچ عنوان ضمانت نمی کندکه اطلاعات موجود در این سایت، دقیق، کامل، به روز و یا بدون خطا باشد.

۲- هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از هر گونه استفاده از مضامین این سایت را بر عهده نمی گیرد.

۳- هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت اطلاعات موجود در گزارش های تحلیلی تهیه شده توسط کارشناسان این شرکت که بر روی این سایت قرار می گیرد بر عهده نمی گیرد و نظرات ارائه شده در این گزارش ها به هیچ وجه به عنوان توصیه ای جهت خرید، فروش و یا نگهداری سهام شرکت ها و سایر ابزارهای معاملاتی نمی باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با مراجعه کنندگان به این سایت می باشد.